#leansoftwaredevelopment   #createknowledge

Lean Software Development principe #3 Create Knowledge

Yvan Rens

 - 

4 min

Tegenwoordig is een grote bottleneck van IT organisaties het genereren van kennis. De markt en technologische ontwikkelingen staan immers niet stil. Software ontwikkeling is daarom een proces van kenniscreatie. Ook wel de derde principe van Lean Software Development. In dit blog vind je handvatten hoe je voortdurend nieuwe kennis kunt genereren tijdens het ontwikkelproces.

create knowledge, principes lean software development

Genereer kennis over het proces én product

Technologieën veranderen, marktomschandigheden veranderen, klantwensen veranderen. Kennis is binnen de kortste keren weer gedateerd. Een gedetailleerd plan of ontwerp kan daarom niet goed anticiperen op de complexiteit van software ontwikkeling en de continue stroom aan feedback op de software. Juist door het veelvuldig genereren en toepassen van klantfeedback en nieuwe kennis zal de software het meest van waarde zijn voor de klant. Doe dit bijvoorbeeld door middel van feedback loops en experimenten.

1

Feedback loops

'Feedback loops' houdt in dat je regelmatig feedback op nieuwe software krijgt van de klant en eindgebruikers. Een voorwaarde is dus ook dat je snel en vaak nieuwe software oplevert: release early, release often. Las met regelmaat demo's in met de klant en eindgebruikers voor het verkrijgen van de feedback.

3

Experimenten

Doe tijdens het ontwikkelproces actief nieuwe kennis op middel van experimenten. Sta open om de nieuwe technologische inzichten ook echt toe te passen, zelfs als deze leiden tot een andere implementatie dan vooraf gedacht. Vergeet niet om nieuwe kennis kort maar krachtig vast te leggen, zodat de rest van de IT organisatie er ook iets aan heeft. Straks bespreken we hoe een experiment er in de praktijk uit kan zien.

Creëer een probleemoplossende cultuur en structuur

In het oplossen van problemen schuilt veel nieuwe kennis. Organisaties die excellent zijn in het oplossen van problemen hebben net als iedere andere organisatie geregeld te maken met problemen. Maar het grote verschil zit in dat zij niet telkens tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Deze organisaties hebben een probleemoplossende cultuur en een duidelijke structuur voor het aanpakken van problemen. Medewerkers in zulke organisaties weten hoe ze problemen in de dagelijkse praktijk kunnen oplossen en krijgen hier ook de tijd voor.

De eerste voorwaarde voor het structureel aanpakken van problemen is: tackle één probleem tegelijk. Begin met het belangrijkste probleem en los dat direct op. Dit klinkt simpel. Maar het knelpunt bij veel organisaties is dat teams verschillende problemen tegelijkertijd proberen op te lossen, waardoor uiteindelijk geen probleem écht wordt opgelost. Met als gevolg dat de problemen blijven liggen of soms zelfs opstapelen.

De tweede voorwaarde is dat je elke keer de belangrijkste oorzaak aanpakt. Doe je dit niet, dan bestaat het risico dat het probleem onvoldoende wordt verholpen. Maak daarom een analyse van het probleem. Het kan hierbij helpen om te werken met een experimentele benadering van het probleem. Hierna lees je hoe dit werkt.

Genereer kennis door experimenten

Om nieuwe kansen te grijpen of problemen te tackelen is het belangrijk om de bestaande kennis uit te breiden door veel te experimenteren. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

1

Definieer de kans of het probleem. Bijvoorbeeld: de verwerking van inkomende verzoeken voor nieuwe functionaliteiten kan mogelijk sneller.

5

Analyseer waar de kans ligt of waar het probleem vandaan komt. Bijvoorbeeld: een snellere verwerking van inkomende verzoeken door de wachtrij te beperken.

0

Formuleer een hypothese. Bijvoorbeeld: 'het verkorten van de backlog naar een lengte van 2 sprints zorgt ervoor dat een nieuwe user story gemiddeld in 2 sprints wordt opgeleverd.'

5

Bedenk experimenten die de hypothese waarschijnlijk kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld: van te voren items beter inschatten of stories die door de prioriteit omlaag zijn gegaan opnieuw beoordelen.

2

Is de hypothese door het experiment waargemaakt? Houd deze werkwijze dan vast door het te verankeren in het ontwikkelproces.

5

Is de hypothese niet waargemaakt? Dan is het gekozen experiment niet de oplossing. Het team moet een ander experiment bedenken.

Kennis genereren VS besluiten nemen

Kennis genereren is belangrijk. Maar je moet ook besluiten nemen. Daar zit een spanningsveld. Enerzijds wil je tijd nemen voor het verzamelen van kennis om het beste besluit te kunnen nemen, anderzijds heb je te maken met tijdsdruk. Je wilt de klant zo snel mogelijk bedienen. Het ideale moment om beslissingen te nemen is op het laatst verantwoordelijke moment. Lees hier meer over in de blog over het principe Decide as late as possible van Lean Software Development.