#leansoftwaredevelopment

De 7 principes van Lean Software Development

Julia van Toor

 - 

3 min

De introductie van Lean Software Development is een logische stap na het succes van Agile en SCRUM. Lean Software Development staat voor een effectieve software ontwikkeling met zo min mogelijk waste. Ontdek in dit blog de 7 principes van Lean Software Development.

principes lean software development

1Eliminate Waste

Het Lean Software Development proces start met het elimineren van waste in het ontwikkelproces. Het gaat om alles wat in de weg staat om klanten te geven wat ze echt waarderen. Het ontwikkelproces is hierbij breder dan alleen het bouwen van de software. Het gaat ook om het opstellen van requirements, het regelen van budget en hoe om te gaan met deadlines. Voorbeelden van waste zijn gedeeltelijk afgemaakt werk en extra features die niet gebruikt worden.

2Build Quality In

Kwaliteit boven snelheid. Build Quality In betekent dat al vanaf het begin kwaliteit in de code wordt aangebracht en niet later tijdens de test. Bugs voorkomen in plaats van opstapelen in een tracking systeem. Doe dit door middel van test-driven-development, feedback loops, code refactoring en het netjes houden van je werkomgeving.

3Create Knowledge

Software ontwikkeling is een proces van kenniscreatie. Een gedetailleerd plan of ontwerp kan niet goed anticiperen op de complexiteit van software ontwikkeling. Lange termijn successen worden juist behaald door het voortdurend genereren van nieuwe kennis over het proces én product door middel van feedback loops en het doen van vele experimenten. Een probleemoplossende cultuur en structuur is daarbij onmisbaar.

4Decide as late as possible

Onomkeerbare beslissingen, zoals kritische ontwerpbeslissingen, kun je het beste nemen op het laatst verantwoorde moment. Dan heb je de meeste kennis opgedaan om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Dit principe pas je alleen toe als je van een ‘onomkeerbare beslissing’ geen ‘omkeerbare beslissing’ kan maken. Zodra je weet wanneer je de kritische beslissing moet nemen is het tijd om actief kennis te genereren door het doen van experimenten en regelmatig klantfeedback te vragen.

5Deliver Fast

Bedrijven die kunnen concurreren op basis van leveringssnelheid hebben een grote voorsprong. Zorg daarom voor flow in het proces. Doe dit door eerst alle waste uit de waardestroom te elimineren. Stroomlijn vervolgens de flow, zodat functies die klaar zijn voor release direct live kunnen.

6Respect People

Er zijn drie basisingrediënten voor het respecteren van je mensen in de IT organisatie. Creëer cross-functionele teams (geen werkgroepen) met specialisten, waarin elk teamlid zijn of haar maximale potentieel kan benutten. Stel leiders aan als decision-makers voor een hogere productiviteit, blijere ontwikkelaars en minder stress. Geef teams eigen verantwoordelijkheid en zonder controle via micromanagement.

7Optimize the Whole

Een Lean organisatie optimaliseert de gehele waardestroom van de organisatie: van idee tot ingebruikname van de klant. Dit start met het in kaart brengen van alle processtappen met bijbehorende doorlooptijden in een Value Stream Map. Wees vervolgens scherp op het gehele ontwikkelproces en detecteer tijdig als ergens waste ontstaat: werk dat zich ophoopt in het proces of de kwaliteit die omlaag gaat om deadlines ‘maar te halen’. Maak het een gewoonte om veel kleine verbeteringen door te voeren in het ontwikkelproces en meet de vooruitgang met bijpassende metrics.