#leansoftwaredevelopment   #waste

De 8 wastes van Lean Software Development

Yvan Rens

 - 

3 min

Binnen Lean Software Development maken we onderscheid tussen waardetoevoegende activiteiten (value) en verspilling (waste). In dit blog gaan we dieper in op waste. We zoomen in op de 8 specifieke wastes in de software industrie. Maar allereerst kijken we naar wat waste precies inhoudt.

de 8 wastes van lean software development

Wat is een waste?

Een waste is een niet-waardetoevoegende activiteit in de waardestroom van een IT organisatie. De term ‘waste’ in de context van Lean is voor het eerst geïntroduceerd in de theorie van de Toyota Productie Systeem. In deze theorie zijn oorspronkelijk 7 soorten waste onderkend. De reden dat er vandaag de dag 8 soorten waste zijn is omdat er later één aan toegevoegd is.

De 8 wastes in de software industrie

In de software industrie zijn er dus 8 soorten waste terug te vinden. Lees ze hieronder.

  1. Defects: Onderdelen maken die kwalitatief niet in orde zijn en die tijd, geld of moeite kosten om te herstellen, zoals een niet geslaagde test maar ook een requirement die achteraf niet nodig blijkt te zijn
  2. Overproduction: Features maken waar de klant niet om heeft gevraagd
  3. Waiting: Wachten tot iets of iemand kan beginnen
  4. Unused skills: Niet-gebruikte vaardigheden, inzicht of creativiteit van medewerkers, bijvoorbeeld om efficiencyslagen in het proces te maken
  5. Transport: Werk dat van het ene team naar het andere verplaatst moet worden of het ophalen van informatie bij andere teams
  6. Inventory: Eigenlijk alle tussenproducten die je in de Value Stream kunt onderkennen, zoals stories op de backlog, functionele of technische ontwerpen, nieuwe code om te testen en nieuwe features die wachten op de release
  7. Motion: Wachten op goedkeuring om met de bouw van nieuwe features te starten of wachten op een testteam om de nieuwe functionaliteit te testen
  8. Overprocessing: Goedkeuring verzamelen van allerlei personen bij andere afdelingen, uitgebreide documentatie of verslagen, opnieuw opdoen van kennis over een domein/code

Wat kun je met de theorie van de 8 wastes?

De theorie van de 8 wastes biedt een houvast bij het onderzoeken of een bepaalde activiteit in de waardestroom iets toevoegt aan de klantwaarde of dat we er juist één van de 8 wastes in herkennen. Als dit laatste van toepassing is kun je proberen om de activiteit te veranderen zodat alleen dingen gedaan worden die waarde opleveren. Lees daar meer over in de blog Eliminate Waste.