#leansoftwaredevelopment   #eliminatewaste

Lean Software Development principe #1 Eliminate Waste

Yvan Rens

 - 

4 min

Je hebt een Value Stream Map in kaart gebracht en wil de volgende stap zetten naar Lean Software Development. En dat is: het Elimineren van Waste uit je Value Stream Map. Maar hoe weet je precies waar ‘waste’ zit? En kun je dit zomaar elimineren? Kom daar achter in dit blog.

eliminate waste, principes lean software development

Wat is waste?

Bij Lean draait het in de eerste plaats om het leveren van ‘value’ aan de klant. De vijand van value is waste. Dus om te weten wat waste is moeten we weten wat value is. Lean noemt drie kenmerken die bepalen of je een taak of processtap als ‘value’ kan bestempelen:

  1. De taak of processtap voegt iets toe aan het eindproduct
  2. De klant is bereid ervoor te betalen of wachten
  3. De taak of processtap gaat in één keer goed (first-time-right principe)

Bekijk de kenmerken altijd met de bril van de klant. Bijv. wil de klant voor de handeling of processtap betalen of wachten? Om hierop antwoord te geven kun je het beste feedback ophalen bij de klant of opdrachtgever.

Nadat je weet wat value inhoudt voor je klant kun je bepalen welke taken of processtappen uit de Value Stream Map waarde toevoegen en welke waste zijn. De Value Matrix hieronder kan je hierbij handvaten geven.

Waste signaleren met de Value Matrix

De processtappen die in je Value Stream Map staan kun je opsplitsen in kleinere taken of concrete acties. Om de taken nauwkeurig te kunnen beoordelen op 'value' of ‘waste’ (of een tussenvorm) breng je ze onder in een van de vakjes van de Value Matrix. Let op! Bij het beoordelen van de taken kijk je nog steeds vanuit het perspectief van de klant.

value matrix, eliminate waste, principes lean software development
1

Continuous Improvement (groen)

Noodzakelijk en waarde toevoegend, kortom value. Deze taken vormen de kern van de activiteiten in je value stream. Deze activiteiten blijf je verbeteren wanneer je de mogelijkheid ziet.

2

Eliminate Immediately (rood)

Niet noodzakelijk en voegt geen waarde toe, kortom waste. Deze taken moet je zo snel mogelijk staken. Steek de tijd die vrijkomt in verbetering van andere taken.

3

Eliminate if possible (geel)

Noodzakelijk maar niet waarde toevoegend. Blijkbaar zijn er taken die moeten gebeuren zonder dat ze direct waarde toevoegen. Denk aan wet- en regelgeving, documentatie, maar ook aan het inschatten van werk voor een planning of sprint backlog. Probeer deze taken te integreren met ‘groene’ activiteiten, of beperk ze tot een minimum.

4

Open for debate (blauw)

Deze taken zijn niet noodzakelijk voor het eindproduct, maar klanten zien het wel als waardetoevoegend. Strikt genomen zou je ze kunnen staken, omdat het eindproduct er niet onder lijdt. Toch kan er een reden zijn dit niet te doen, omdat er bijvoorbeeld een bepaald onderscheidend vermogen is. Denk aan het Evergreen houden van je software omgeving, waardoor je altijd op de laatste versie van software of database werkt.

Starten met waste elimineren

Nu je weet binnen welke Value Matrix categorieën de processtappen en taken uit je Value Stream Map vallen, kun je de bottlenecks gaan aanpakken. En dus starten met het elimineren van waste. Let wel op dat de kwaliteit van de software er niet onder gaat lijden.

Een juiste eliminatie van waste resulteert in een snellere levering en niet in een vermindering van kwaliteit. Heb je nog geen Value Stream Map opgesteld? Doe dit dan eerst voordat je waste gaat elimineren.