#lean   #betekenis

Wat is Lean?

Yvan Rens

 - 

2 min

Lean is al sinds jaren een veel toegepaste methode om allerlei soorten processen efficiënter in te richten. Het gebruik van deze methode is zonder meer waardevol voor elke organisatie. Lees in dit blog waar Lean vandaan komt en hoe je het toe kunt passen.

wat is Lean

Lean betekenis

De oorsprong van Lean is te vinden bij autofabrikant Toyota. Toyota keek eerst 'af' bij de lopende band van het Amerikaanse Ford. Ford's werkwijze was gebaseerd op het push-mechanisme. De klanten van Ford hadden daardoor zelf niets te kiezen. De massa-productielijn van Ford liet geen ruimte over voor variatie in model, onderdeel en kleur. Alle auto’s waren exact hetzelfde.

Toyota, echter, zag geen toekomst in deze manier van produceren. Ook wilden ze niet met een voorraad niet-verkochte voertuigen of halffabrikaten blijven zitten. Daarom is Toyota aan de slag gegaan met het 'Toyota Productie Systeem' dat gebaseerd is op wat de klant wil. Na een bezoek aan de Toyota fabriek eind jaren 80 is de term 'Lean' bedacht.

Hoe werkt Lean in de praktijk?

Lean begint, net als Toyota’s Productie Systeem, bij de wensen van de klant, oftewel, dat wat van waarde is in de ogen van de klant. Vervolgens wordt er gekeken hoe het proces moet worden ingericht om zo efficiënt mogelijk deze waarde te kunnen leveren. Er wordt pas gestart met de productie wanneer de klant erom vraagt en dus niet omdat de capaciteit om te kunnen produceren 'al aanwezig is'.

De principes 5 van Lean

Om Lean in de praktijk toe te kunnen passen zijn de volgende 5 Lean principes opgesteld.

  1. Wat is waarde volgens de klant?
  2. Breng de waardestroom in kaart (blog: Value Stream Mapping)
  3. Zorg voor flow in het proces
  4. Creëer een pull-mechanisme
  5. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk, streef naar perfectie

Wat kan Lean opleveren?

Een juiste toepassing van Lean levert veel voordelen op, zoals producten van een hoge kwaliteit, een korter ontwikkelproces tegen zo laag mogelijke kosten, en bovenal, een product dat van waarde is voor de klant.

Verschil tussen Lean en Agile?

Naast Lean werken, bestaat ook de alombekende Agile methode. Benieuwd hoe deze twee methodes verschillen? Lees dit in de blog over Lean VS Agile.