#leansoftwaredevelopment   #optmizethewhole

Lean Software Development principe #7 Optimize the Whole

Yvan Rens

 - 

3 min

Binnen een software ontwikkelingsproces zijn veel verschillende teams betrokken die elk hun steentje bijdragen. Maar zijn deze teams wel op elkaar ingespeeld? Kom in dit blog te weten hoe de principe 'Optimize the Whole' van Lean Software Development kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen teams.

optimize the whole, principes lean software development

Het gevaar van suboptimalisatie

Teams en personen in het ontwikkelproces werken ieder aan eigen doelstellingen, zoals een Sprint Goal of een specifieke KPI. En dat is logisch. Maar het is niet goed als teams enkel bezig zijn met eigen taken en dit niet afstemmen met de andere teams. Dit noem je ook wel suboptimalisatie. Suboptimalisatie treedt op wanneer een team zijn eigen doelen haalt, maar dit niet tot een verbetering in de algehele waardeketen leidt.

Voorbeeld: een SCRUM team haalt de Sprint Goal, maar het duurt vervolgens nog een maand voordat de software in productie wordt gezet. In dat geval kun je je het nut van het behalen van de Sprint Goal afvragen. Het verwarrende is dat het SCRUM team het idee heeft goed bezig te zijn, terwijl het geen effect heeft op het eindresultaat.

De kracht van ‘Optimize the Whole’

In tegenstelling tot suboptimalisatie gaat het bij ‘Optimize the Whole’ om het verbeteren van de gehele waardestroom.

Een IT afdeling met een goede waardestroom heeft kenmerken als: samenwerking tussen teams, een gestroomlijnde flow en een snelle levering van software. Het zal ook minder last hebben van lange wachttijden zoals in het voorbeeld. Lees hieronder hoe je kunt profiteren van deze voordelen.

‘Optimize the Whole’ met een Value Stream Map

Zojuist bespraken we de voordelen van een goede waardestroom. Maar hoe kom je daar? De eerste stap is de huidige waardestroom in kaart brengen met behulp van een Value Stream Map.

In de Value Stream Map schets je in grote lijnen alle stappen van het gehele proces: van klantwens tot oplevering. De klantwens kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe feature zijn, maar kan ook gaan om een epic, story of ticket.

Je stelt de Value Stream Map op met de verschillende teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de software. Deze teams weten precies welke activiteiten plaatsvinden en waarom. De Value Stream Map geeft medewerkers en managers inzicht in de flow van het waardestroomproces. Ook biedt het een grond voor een betere samenwerking tussen de teams.

Als de Value Stream Map eenmaaal is opgesteld kan een nieuwe flow worden uitgedacht en uitgeprobeerd. Interesse om met je team een Value Stream Workshop te volgen?

Hoe meet je de vooruitgang van de Value Stream?

Nadat een Value Stream Map is opgesteld en de teams kleine & grote verbeteringen hebben doorgevoerd is het tijd om de effecten te meten. Gebruik hiervoor metrics, bijvoorbeeld Lead Time, Cycle Time, Customer Value of Market Share.

5

Lead Time

De tijd die verstreken is van een klantwens tot oplevering

5

Cycle Time

De tijd die nodig is om een nieuw stuk software op te leveren

1

Customer Value

De waarde die de klant geeft aan het product

0

Market Share

Het percentage van de markt dat met het product wordt bediend

Maak de metrics visueel zichtbaar voor de team. Dit is een leuke manier om iedereen aan boord te krijgen om de software of applicatie te verbeteren en de klantwaarde te verhogen.