Vergaderen upgraden naar 2017, tijd voor professioneel besturen

Meetings are broken, let’s fix them! Vergaderen is 1 van de grootste irritaties in het werkende leven. Meetings duren vaak te lang, zijn slecht voorbereid, acties niet opgepakt en besluiten niet genomen. Jool Software Professionals participeert in de startup Weaver als technologiepartner om deze waste op te lossen, vergaderen veel effectiever te maken en zo organisaties professioneel te besturen.

De Weaver Methodologie

We hebben Weaver opgericht samen met onze partners Crosslinks, FLOXX, en The Productizers. De juiste specialisten bij elkaar om de veelvoorkomende problemen met meetings op te lossen. Hiervoor hebben de Weaver methodologie ontwikkeld voor professioneel besturen met als belangrijke ingrediënten:

  • Heldere structuur voor alle onderwerpen en thema’s die binnen een organisatie aan de orde zijn en waarover wordt vergaderd
  • Vastlegging van alles dat speelt rondom een onderwerp: bespreekpunten, documenten, opmerkingen, afwegingen, besluiten en acties. Altijd gekoppeld aan een onderwerp uit de structuur.
  • Tijdige voorbereiding van meetings door de agenda van een vergadering gestructureerd op te stellen en delen met de participanten aan de meeting, inclusief documenten en eventuele aanbevelingen. Zo kunnen de participanten zich tijdig voorbereiden en beslagen ten ijs komen tijdens de meeting.
  • Notulen direct na de meeting, niet pas een week later: met de Weaver webapp kan de notulist direct vastleggen wat er besproken is over een onderwerp, welke besluiten zijn genomen en welke acties zijn uitgezet. Direct aan het einde van de meeting staan de notulen vast en kan iedereen aan de slag.
  • Makkelijk terugvinden welke acties & besluiten zijn genomen. Je kunt per onderwerp zien hoe de voortgang is en wat er speelt. Ook welke acties jezelf moet oppakken of acties uitstaan bij je collega’s. Zo zorg je er met elkaar voor dat acties tijdig worden uitgevoerd.

De webapp

Jool Software Professionals heeft voor Weaver een webapp ontwikkeld om voor, tijdens en na de meetings te gebruiken, op basis van de nieuwste technologie. Het doel van de webapp is om op een intuïtieve manier de Weaver methodologie te gebruiken. Zo maak je stappen met het professioneel besturen van je organisatie. Tijdens de ontwikkeling hebben we vanuit onze agile/scrum manier van werken de partners en pilotklanten van Weaver nauw betrokken bij de totstandkoming van de webapp met regelmatige demo’s van de software-in-wording. Ook op strategisch niveau denken we hierbij actief mee om het concept steeds verder aan te scherpen tot een echte business.

Related Projects