Introduceer Lean Software Development
als krachtig middel voor een effectievere digitale transformatie

Wil je écht vooruit met je digitale transformatie? Uit onderzoek blijkt dat ontwikkelaars maar ca. 50% productief zijn. Dit kan én moet effectiever met een beter 'operating system' voor de software-ontwikkeling van je bedrijfskritische applicaties: lean software development.

Wat is Lean?

Lean gaat om het elimineren van Waste: alle vormen van verspilling in de 'productielijnen' van je organisatie. Bewust zijn van waar onnodig werk wordt verricht, inzichtelijk maken waar werk zich ophoopt of waar werk wacht op de volgende stap in het proces.

Het draait om focus op de essentie van zinvol werk. Om respect voor elkaar, een gezonde drang naar hoge kwaliteit en gaan voor de beste oplossingen voor de lange termijn.

Wij zien "lean" als een mindset. Om steeds scherp te zijn op welke werkzaamheden écht bijdragen aan je doelen. Balans te vinden in de stroom van binnenkomend werk naar waarde voor je klanten en gebruikers. Mensen die duurzaam productief zijn in plaats van opbranden.


Wat is Lean Software Development?

Lean is ontstaan in de industrie. De kernprincipes zijn echter met een aantal aanpassingen ook uitstekend toepasbaar op software-ontwikkeling. Hier zien we ook veel "waste" om aan te pakken, denk bijvoorbeeld aan:

3

software-functies waaraan al wel gewerkt is, maar die niet af zijn voor release

3

lang wachten op reviews van ontwikkelwerk, waardoor features onnodig lang 'op de plank' liggen voordat je klant ermee aan de slag kan

4

features in applicaties die nauwelijk worden gebruikt: uit onderzoek blijkt dat zo'n 2/3 van de functies weinig tot geen klantwaarde heeft!


Lean vs Agile

Wij zijn grote fans van Agile en SCRUM werken. Waarom dan ook Lean? Met Lean Software Development kijken we breder dan 'alleen' werkende software bouwen. We richten ons op de totale waardestroom van concept naar cash: van business-idee naar gerealiseerde klantwaarde.

We hebben een QuickScan en Workshop ontwikkeld om de huidige value stream inzichtelijk te maken en vooral ook waar waste ontstaat. Door dit visueel te maken, zorgt dit vaak voor eye openers en duidelijke 'pijnpunten' in het software-ontwikkelproces.

Vaak zien we dat met relatief simpele maatregelen veel winst kan worden geboekt, letterlijk en figuurlijk.

De 7 Lean Software Development principes

1Eliminate waste

Het start met het minimaliseren van verspilling in het ontwikkelproces. Het gaat om alles wat in de weg staat om klanten te geven wat ze echt waarderen. Liefst precies waar en wanneer ze de meeste waarde ervaren. Het ontwikkelproces is hierbij breder dan alleen het bouwen van de software. Het gaat ook om het opstellen van requirements, het regelen van budget en hoe om te gaan met deadlines.

2Build Quality In

Streef ernaar om bugs helemaal te voorkomen tijdens ontwikkeling met test-driven-development, continuous integration en tijdig refactoren om de codebase overzichtelijk te houden. Zorg voor vroege Quality Assurance en snelle feedback loops via review apps. En neem geen shortcuts ten koste van kwaliteit.

3Create Knowledge

Software is een proces van kenniscreatie. Maak een gewoonte van het documenteren hiervan tijdens ontwikkeling. Release early, release often om feedback op te halen bij echte gebruikers, hiervan te leren en de software iteratief te verbeteren.

4Decide as late as possible

Committeer je pas aan kritische ontwerpbeslissingen op het laatste, nog verantwoorde moment. Dan heb je de meeste kennis opgedaan om weloverwogen beslissingen te nemen. Probeer ontwerpbeslissingen ook altijd flexibel te houden voor toekomstige veranderingen. De wereld om je heen verandert en je software moet mee kunnen komen.

5Deliver Fast

Zorg voor een continuous deployment proces, zodat functies die klaar zijn voor release direct live gebracht kunnen worden. Lever zo veel sneller waarde aan je klanten. Als bonus zorgt deze manier van werken voor veel minder verspilling in je ontwikkelproces. Vaak releasen betekent ook dat een release minder spannend wordt, lagere risico's heeft en minder bugs bevat.

6Respect People

Goed leiderschap van ontwikkelteams zorgt voor een hogere productiviteit, blijere ontwikkelaars en minder stress. De kunst is om gebalanceerde, cross-functionele teams te creëren waarin elk teamlid zijn of haar maximale potentieel kan benutten.

7Optimize the Whole

Een Lean organisatie optimaliseert de gehele waardestroom van idee naar ingebruikname voor de klant. Wees scherp op het gehele ontwikkelproces en detecteer tijdig als ergens waste ontstaat: werk dat zich ophoopt in het proces of de kwaliteit die omlaag gaat om deadlines maar te halen. Implementeer retrospectives om continu te blijven leren en maak het een gewoonte om veel kleine verbeteringen door te voeren in het ontwikkelproces.

Een greep uit onze opdrachtgevers

Rabobank logo
Kennisnet logo
Payter logo
Datacount logo
Pax logo
Green Orange logo
WineSTEP logo
Backbase logo

Onze 3 garanties

We zijn trots dat onze klanten de vruchten plukken van onze aanpak:

1. Aantoonbaar sneller, beter en tegen lagere kosten ontwikkelen van webapplicaties

2. Productievere én blijere ontwikkelaars

3. 30-50% langere levensduur van webtechnologie met Auto-Evergreen®