De Jool Lean Web Methodiek®:
4 stappen naar effectief software ontwikkelen

Vanuit onze jarenlange ervaring hebben we de Jool Lean Web Methodiek® ontwikkeld voor het succesvol (door)ontwikkelen en beheren van bedrijfskritische webapplicaties. Onze methodiek is gebaseerd op Lean Software Development. Effectief software ontwikkelen met zo min mogelijk waste. Lean is een logische stap na het succes van Agile en SCRUM werken.

Jool Lean Web Methodiek

1Waste & Value stream Assessment®

We starten met een Value Stream workshop om de verschillende soorten waste in de huidige software ontwikkeling inzichtelijk te maken. We kijken naar het hele proces van concept tot cash. Dit geeft een goede nulmeting en dient als vertrekpunt voor de volgende stap.

2Auto-Evergreen® action plan

We werken vervolgens een rapport uit met de benchmark van de huidige aanpak rondom Business Critical Web Applications volgens ons Auto-Evergreen® maturity model én geven concreet advies gekoppeld aan vervolgacties.

3A-Team execution

Wij leveren een A-Team van getrainde Lean software ontwikkelaars en een Lean coach om de mouwen op te stropen en de actiepunten stapsgewijs aan te pakken. We starten hierbij met de acties die de meeste businesswaarde hebben.

4Achieve & repeat

Wij leveren altijd een veelvoud aan waarde t.o.v. onze inspanningen. Periodiek meten we de voortgang en de concrete resultaten van ons werk. Vervolgens pakken we de volgende acties op uit het Auto-Evergreen® action plan. Dit herhalen we totdat alle waardevolle actiepunten zijn gerealiseerd.

Ontdek Lean Software Development

Tegenwoordig staat het nieuws vol met mislukte ict-projecten: hoge kosten, matige kwaliteit, late leveringen of zelfs géén levering. Hoe voorkom je dit? Ontdek hoe Lean Software Development bijdraagt aan een effectieve software ontwikkelling.

Een juiste toepassing van Lean Software Development resulteert in:

  1. 30 - 75% kortere time-to-market
  2. 30 - 50% langere levensduur van webtechnologie
  3. 20 - 50% toename in productiviteit

Profiteren van deze resultaten? Zet de eerste stap. Download de whitepaper.

lean software development whitepaper

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze 3 garanties

We zijn trots dat onze klanten de vruchten plukken van onze aanpak:

1. Aantoonbaar sneller, beter en tegen lagere kosten ontwikkelen van webapplicaties

2. Productievere én blijere ontwikkelaars

3. 30-50% langere levensduur van webtechnologie met Auto-Evergreen®