De Jool Lean Web Methodiek®:
4 stappen naar effectief software ontwikkelen

De introductie van Lean Software Development is een logische stap na het succes van Agile en SCRUM. Nog steeds staan de kranten vol met ICT-projecten die mislukken. Hierdoor ontstaan grote investeringen zonder resultaten en blijven verouderde legacy systemen de continuïteit van de dienstverlening in gevaar brengen.

Jool Lean Web Methodiek

1Waste & Value stream Assessment®

We starten met een Deep Scan en/of Workshop om de verschillende soorten Waste in de huidige software-ontwikkeling inzichtelijk te maken samen met de waardestroom van concept naar cash. Dit geeft een goede nulmeting en dient als vertrekpunt voor de volgende stap.

2Auto-Evergreen® action plan

We werken vervolgens een rapport uit met de benchmark van de huidige aanpak rondom business critical web applications volgens ons maturity model én geven concreet advies gekoppeld aan vervolgacties. Lees over Evergreen IT »

3A-Team execution

Wij leveren een A-Team van getrainde lean software ontwikkelaars en een lean coach om de mouwen op te stropen en de actiepunten stapsgewijs aan te pakken. We starten hierbij met de acties die de meeste businesswaarde hebben.

4Achieve & repeat

Wij leveren altijd een veelvoud aan waarde t.o.v. onze inspanningen. Periodiek meten we de voortgang en de concrete resultaten van ons werk. Vervolgens pakken we de volgende acties op uit het actieplan. Dit herhalen we totdat alle waardevolle actiepunten zijn gerealiseerd.

Bedrijfskritische software:
Wat staat succes in de weg?

Daar kunnen we kort over zijn: alle vormen van Waste. Om succesvol bedrijfskritische software te ontwikkelen moeten allerlei activiteiten geëlimineerd worden die geen waarde toevoegen. Maar ook activiteiten die overbelasting van de betrokken mensen en een ongelijke verdeling van werk opleveren.


Wereldwijd onderzoek:
Enorme verspilling van ontwikkelcapaciteit

Betaalprovider Stripe heeft in 2018 een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder duizenden C-level executives en software-ontwikkelaars in zes verschillende landen.

Software-ontwikkelaars vinden zichzelf maar 70% productief, 81% ervaart een te hoge werkdruk, 79% krijgt niet voldoende tijd om slechte code te verbeteren en 78% zegt teveel tijd kwijt te zijn met het werken aan verouderde systemen.

Van een 40-urige werkweek wordt ongeveer 18 uur verspild aan het verbeteren en werken met verouderde code / systemen. Bijna 50% van de tijd van de developers ten koste van innovatie, en productiviteit.

Een greep uit onze opdrachtgevers

Rabobank logo
Unive logo
Payter logo
iBOOD logo
Pax logo
Little Rocket logo
Vogelaar Vredehof logo
Backbase logo

Onze 3 garanties

We zijn trots dat onze klanten de vruchten plukken van onze aanpak:

1. Aantoonbaar sneller, beter en tegen lagere kosten ontwikkelen van webapplicaties

2. Productievere én blijere ontwikkelaars

3. 30-50% langere levensduur van webtechnologie met Auto-Evergreen®