#legacysysteem   #betekenis

Wat is een legacy systeem?

Julia van Toor

 - 

1 min

Wat is een legacy systeem? Hoe weet ik of mijn organisatie daar ook mee te maken heeft? En zo ja, is dit erg? In dit blog leggen we uit wat een legacy systeem is en kom je te weten hoe je een legacy systeem kunt herkennen.

legacy systeem betekenis, wat is een legacy systeem, legacy systeem

Legacy systeem betekenis

Hieronder staan een aantal definities van een ‘legacy systeem’:

‘Oude informatiesystemen die blijven functioneren binnen een organisatie’ [1]

'Elk bedrijfskritisch softwaresysteem dat zich aanzienlijk verzet tegen wijzigingen en het falen ervan kan een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf' [2].

‘Een legacy applicatie of systeem is mogelijk gebaseerd op verouderde technologieën, maar is van cruciaal belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering’ [3].

Zoals je ziet kunnen definities van legacy systemen verschillen. De één legt de nadruk op oude systemen die nog steeds functioneren in een organisatie. De andere spreekt over dat legacy systemen vrijwel geen aanpassingen tolereren. En de laatste definitie specificeert dat de technologie van een legacy systeem verouderd is. Een belangrijke overeenkomst tussen de drie definities is echter dat bedrijven legacy systemen, ondanks de ‘leeftijd’, nog steeds gebruiken of dat legacy systemen zelfs bedrijfskritisch zijn.

Last van legacy software & systemen?

Download de whitepaper!

Download nu »
legacy software whitepaper

Hoe weet ik of mijn systeem verouderd is?

Om te kunnen achterhalen of je organisatie te maken heeft met een legacy systeem moeten we eerst weten welke factoren daarvoor bepalend zijn. In dit blog gebruiken we hiervoor de volgende gedetailleerde definitie van een legacy systeem:

‘Een legacy systeem is een systeem dat bedrijfskritisch is en één of meer van deze kenmerken vertoont: ouderdom; verouderd ontwikkelplatform; slechte of geen documentatie; onvoldoende gegevensbeheer; een aangetaste structuur; beperkte ondersteuningsmogelijkheden en capaciteit; wijzigingen noodzakelijk om te voldoen aan zakelijke behoeften; stijgende onderhoudskosten; en een ontbrekende architectuur om mee te kunnen gaan met opkomende eisen [1,4,5,6]’

Deze definitie van een legacy systeem kun je toepassen om te bepalen of het systeem van je bedrijf kan worden geïdentificeerd als legacy. Hieronder staan de kenmerken op een rijtje. Kun je op het merendeel van de kenmerken bevestigend antwoorden? Waarschijnlijk heb je dan te maken met een legacy systeem.

Kenmerken van een legacy systeem

0

Het systeem is bedrijfskritisch

5

Je zou het systeem als ‘oud’ bestempelen

4

Het systeem moet gewijzigd worden om aan de behoeften van de organisatie te voldoen

1

Het systeem wordt slechter naarmate er wijzigingen worden aangebracht

0

Onderhoudskosten nemen toe naarmate er wijzigingen worden aangebracht

5

Verouderd ontwikkelplatform

4

Slechte of geen documentatie

0

Onvoldoende gegevensbeheer

4

Het systeem heeft beperkte ondersteuningsmogelijkheden

1

Beperkte ondersteuningscapaciteit in de organisatie beschikbaar

0

De architectuur ontbreekt om te kunnen blijven voldoen aan opkomende eisen

Is een legacy systeem erg?

Om kort antwoord te geven op deze vraag: ja, een legacy systeem is erg. Ondanks dat legacy systemen soms nog ‘prima’ lijken te functioneren zijn er zonder twijfel gebreken die niet genegeerd kunnen worden, zoals het niet meer kunnen waarborgen van de beveiliging van data. Dit is natuurlijk ondenkbaar in deze tijd waarin internet criminaliteit alsmaar toeneemt. Niet voor niets is cyber security tegenwoordig een veelbesproken topic.

Meer lezen over legacy systemen?

Lees ook de blog creëren we vandaag de legacy systemen van morgen?

Bronnen

[1] H.K.A. Bakar, R. Razali, ‘A preliminary review of legacy information systems evaluation models’, International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS) (2013) p314-318, IEEE Conference Publications.

[2] R. Khadka, B.V. Batlajery, A.M. Saeidi, S. Jansen, J. Hage, ‘How Do Professionals Perceive Legacy Systems and Software Modernization’, Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering (2014) p.36-47, ACM.

[3] Gartner, ‘Legacy application or system’, Gartner IT Glossary, (2015).

[4] I. Sommerville, ‘Software Engineering’, 10th ed., Pearson Education, Harlow, 2015.

[5] C. Brooke, M. Ramage, ‘Organisational scenarios and legacy systems’, International Journal of Information Management: The Journal for Information Professionals, (2001) Volume 21 Issue 5 p.365-384.

[6] L. Erlikh, ‘Leveraging legacy system dollars for e-business’, IT Professional, IEEE Journals & Magazines, (2000) Volume 2, Issue 3, p.17-23.