Jool.nl vindt uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk.

Jool verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede met overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Voor eventuele vragen met betrekking tot dit Privacy Statement, of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Jool. De contactgegevens van Jool zijn:

Jool.nl
Tolnasingel 3
2411 PV  Bodegraven
Telefoon: 0172 632 720
E-mail: info@jool.nl

Cookies

De internetsite van Jool.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de pc van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Tevens zorgt het gebruik van cookies ervoor dat u niet ineens in een sessie van een andere gebruiker terecht komt, en andersom. Een cookie geeft u namelijk een tijdelijke unieke identiteit voor de duur van uw bezoek aan de internetsite. U kunt het gebruik van cookies via uw browser desgewenst toestaan of verhinderen. Ook kunt u de browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Het niet accepteren van cookies kan er voor zorgen dat u mogelijk niet van alle onderdelen van de internetsite (optimaal) gebruik kunt maken.

Directe cookies

Deze internetsite bevat alleen directe cookies. Dit zijn cookies die worden gemaakt door de internetsite die daadwerkelijk bekeken wordt. Er bestaan ook indirecte cookies. Dit zijn cookies die op de harde schijf worden geplaatst door andere internetsites dan de internetsite die u op dat moment bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan reclamebanners op webpagina’s.

Tijdelijke en permanente cookies

Cookies die per sessie worden opgeslagen, zijn tijdelijke cookies. Deze worden van de computer verwijderd zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Permanente cookies bevatten een vervaldatum en blijven tot die datum op de computer staan. Deze internetsite gebruikt beide soorten cookies.


Surfgedrag

Op deze internetsite worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de internetsite te optimaliseren. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de internetsite te plaatsen. Op deze wijze kan Jool haar dienstverlening op deze internetsite verder optimaliseren.


Gegevensbescherming

Jool hecht er belang aan dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Jool legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van hyperlinks of verwijzingen met deze internetsite zijn verbonden.


Wijzigingen Privacy Statement

Het is van belang dat u dit Privacy Statement regelmatig opnieuw doorleest, aangezien Jool de inhoud ervan of de diensten die beschikbaar zijn op deze internetsite van tijd tot tijd kan veranderen, waardoor dit Privacy Statement ook kan veranderen.


Uw rechten

U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Als de persoonsgegevens die zijn opgenomen in onze administratie feitelijk onjuist, onvolledig, irrelevant zijn of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Neemt u in dit kader contact op met de Jool.nl, Tolnasingel 3, 2411 PV  Bodegraven of via info@jool.nl.

Facebooktwitterlinkedininstagram