Lean Software Development principe #6 Respect People

Op het eerste gezicht lijkt het principe 'Respect People' van Lean Software Development een kwestie van gezond verstand. Maar helaas wordt deze fundamentele beleefdheid vaak vergeten op de werkvloer. Kom in dit blog te weten hoe je een werkomgeving cre├źert waarin teamleden hun maximale potentieel kunnen benutten.

respect people lean software development

"Successful lean initiatives must be based first and foremost on a deep respect for every person in the company, especially those 'ordinary' people who make the product or pound out the code" -- Poppendieck (2006)

Stel teams met specialisten samen

Een team heeft, in tegenstelling tot een werkgroep, een gezamenlijk doel waar alle teamleden zich aan wijden. Stel daarom teams samen, geen werkgroepen. De teamleden vertrouwen elkaar en zijn pas klaar als het doel behaald is. Het kan dus niet zo kan zijn dat teamleden wachten op andere teamleden voordat ze met hun werk kunnen beginnen. De samenstelling van succesvolle software ontwikkelteams bestaat uit mensen met verschillende expertises en achtergronden. Deze mensen zijn, naast teamlid, dus ook experts in een eigen discipline.

Wijs vooraf leiders aan

Teamwork is essentieel bij software ontwikkeling. Maar een team heeft ook leiders nodig met kennis van de markt en technologie die namens het team de grotere beslissingen nemen. Wijs vooraf deze decision-makers aan, zodat het voor iedereen duidelijk is wie het zijn. Op die manier zal er binnen het team geen discussie zijn over wie de beslissing neemt, maar over het discussieonderwerp zelf.

Geef de teams eigen verantwoordelijkheid

Ondanks de teamleiders dient het team veel eigen verantwoordelijkheid te krijgen. Nadat het team weet wát het moet doen, moeten ze zelf kunnen invullen hóe ze dat gaan doen. Voor het team mag dus niet vastliggen wat de precieze invulling van het werk is. Dit zou je deels kunnen opvangen door refinements te houden. Maar het is uiteindelijk aan het team zelf om het werk dat zij denken af te krijgen ook daadwerkelijk te realiseren. Om te voorkomen dat een team te veel werk op zich neemt kun je een Work-In-Progress (WIP) limiet instellen. Een WIP limiet is een harde grens die gebaseerd is op ervaringen uit het verleden.

Cre├źer een visuele werkplek

Software ontwikkeling werkt het best als de teams in staat zijn om het werk autonoom uit te voeren. Er moet daarom een omgeving zijn of gecre├źerd worden waarin de teams zelf kunnen bepalen wat ze die dag gaan doen, hoe ze dat gaan doen en naar wie ze toegaan bij vragen. Een belangrijke voorwaarde om zelforganiserend werken mogelijk te maken is de beschikbaarheid van (visuele) informatie. Lean Software Development onderscheidt drie niveaus van informatie.

Kanban

Tickets met een duidelijke beschrijving van een nieuwe functionaliteit dat door het team opgepakt kan worden.

Andon

Een methode voor signalering van problemen die direct verholpen moeten worden. Bij het Toyota Productie Systeem was dit letterlijk een koord om de gehele productie stop te zetten om alle aandacht naar het probleem te trekken.

Dashboard

Een overzicht met indicatoren van hoe het team presteert en hoe het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

Wees bewust van de invloed van het beloningssysteem

Het beloningssysteem kan zowel positieve als negatieve invloed hebben op de werknemers. Bij het belonen van werknemers is het bijvoorbeeld belangrijk om de samenwerking, en niet de onderlinge competitie, te bevorderen. Leg nadruk op de bijdrage van het team en daarna pas op de individuele prestaties. Zie er ook op toe dat een eventuele jaarlijkse evaluatie geen verrassingen meebrengt. De medewerker zou al eerder geïnformeerd moeten zijn als hij iets anders had moeten doen.

Zorg er tevens voor dat het beloningssysteem als eerlijk wordt ervaren. Een beloning die verwacht wordt door medewerkers maar wordt gemist is een serieuze demotivator. Probeer naast geld ook andere vormen van beloning te vinden. Geld motiveert op een gegeven moment niet meer. Zoek het dan meer in de richting van persoonlijke groei, invloed, erkenning en complimenten wanneer die op de plaats zijn.

Wat zijn de andere principes van Lean Software Development?

Benieuwd naar de andere principes van Lean Software Development? Lees dan de blog over 'de 7 principes van Lean Software Development'.

Vragen over 'Respect People'?

Bel met een expert

Paul Noordhuizen

06 484 31 088

Paul