#minimumviableproduct   #MVP

Welke soorten MVP’s zijn er?

Julia van Toor

 - 

3 min

Bekende software startups hebben het met groot succes weten toe te passen: het Minimum Viable product. Denk aan Uber, Spotify, Amazon en Airbnb. Maar hoe ziet een MVP er eigenlijk uit? Welke soorten MVP’s zijn er?

soorten minimum viable products, soorten mvp's

Soorten MVP's

Er zijn verschillende soorten MVP's. Het type MVP dat je moet kiezen hangt af van de tijd en energie die je erin kan steken, het doel (bijvoorbeeld testen of je product idee aanslaat bij eindgebruikers of een product idee met overtuigingskracht kunnen presenteren voor investeerders) en de fase van je productontwikkeling [1]. Daarnaast kun je ook meerdere soorten MVP's gebruiken om hetzelfde doel te dienen. Eric Ries, autheur van de The Lean Startup, initieerde een aantal MVP soorten [1]:

3

Uitlegvideo: een korte animatie waarin wordt uitgelegd wat je product doet en waarom gebruikers het zouden moeten kopen. De video is vaak eenvoudig en duurt 30 seconden tot enkele minuten.

2

Landingspagina: een webpagina waar bezoekers "landen" nadat ze op een link uit een e-mail of een ander type campagne hebben geklikt. Een landingspagina wordt gebruikt om de startup voorstellen snel te communiceren, bezwaren weg te nemen en de bezoekers tot actie op te roepen.

2

Wizard of Oz: een gebruikersinterface die eruitziet als een echt werkend product, terwijl het werkelijke bedrijfsproces handmatig wordt uitgevoerd. Het doel van deze MVP is om de volledige werking van het product aan te tonen.

3

Piecemeal MVP: vergelijkbaar met Wizards of Oz, maar dan wordt de uitvoering van de taken gedaan met behulp van bestaande tools.

1

Mockup MVP: de gebruikersinterface van het product zonder enige functionaliteit met behulp van bijvoorbeeld wireframes.

2

Public project proposal: crowdsourcing-sites stellen gebruikers in staat het product vooraf te kopen en bieden een manier om geld in te zamelen voor eerste bestellingen.

2

Single feature MVP: een prototype dat de belangrijkste feature van het product implementeert.

Je hebt met succes een MVP gelanceerd. What’s next?

Een MVP is een geweldige manier om in het beginstadium van de ontwikkeling van een nieuw software kennis te genereren. Maar stel, je hebt met succes een MVP gelanceerd. What’s next? Kennis genereren zou niet alleen iets moeten zijn voor in het beginstadium, maar ook voor de fases daarna, zoals bij de ontwikkeling van de software zelf.

Het principe Create Knowledge van Lean Software Development gaat hierover. Ontdek in het blog praktische manieren voor het voortdurend genereren van nieuwe kennis & feedback.

Bronnen

[1] Ries, E.: The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business, New York (2011)